Các sản phẩm đã được mua
Tổng tiền:

Dây Rút Nhựa

Giá: 5.000₫

Còn hàng

Tổng quan

Dây rút nhựa, mỗi bọc 100 cái. có nhiều kích thước quý khách bấm vào có giá cụ thể phía dưới 10cm - 5k 15cm - 9k 20cm - 13k 25cm - 22k 30cm - 29k 35cm - 42k

Dây rút nhựa, mỗi bọc 100 cái. có nhiều kích thước quý khách bấm vào có giá cụ thể phía dưới

10cm - 5k

15cm - 9k

20cm - 13k

25cm - 22k

30cm - 29k

35cm - 42k

 

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng